🏊🏼‍♂️🏊‍♀️Swim Yourself บริการสอนว่ายน้ำนอกสถานที่
👨🏻‍🦰สอนโดยผู้มีประสบการณ์ทางกีฬาว่ายน้ำมากกว่า 10 ปี

👨‍🎓จบการศึกษาระดับปริญญาตรี​ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพลศึกษา สาขาพลศึกษา​

🔖 ประวัติการสอน
- ครูสอนว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
- ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ PAL Sports Club
- เจ้าของและผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ Swim Yourself กรุงเทพมหานครอุทัยธานี สมุทรปราการ และเชียงราย
- มีใบประกอบวิชาชีพครู

📌ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ ระดับพื้นฐาน จากกรมพลศึกษา
📌ผ่านการอบรมหลักสูตร Swimming Instructor Course Level 1️⃣ จากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
📌ผ่านการอบรมผู้ตัดสิน ผู้ชี้ขาด กีฬาว่ายน้ำ จากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
📌ผ่านการอบรมหลักสูตร Open Water การว่ายน้ำในทะเล จากกองทัพเรือไทย
📌ผ่านการอบรมหลักสูตร Life Saving จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🎖บริการสอนว่ายน้ำทุกเพศทุกวัย
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน ออกแบบตามช่วงวัย(Age) และทักษะ(Skill) ของผู้เรียนแต่ละคน
📚รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบ่งได้ 4️⃣ ลักษณะ
🖍เน้นความสนุกและเรียนรู้ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำได้อย่างปลอดภัย เสริมสร้างบุคลิกภาพ พัฒนาอารมณ์ ร่างกายสติปัญญา และเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ในกีฬาว่ายน้ำ
🖍เน้นท่าทางการว่ายที่ถูกต้องและสวยงาม 4️⃣ ท่าพื้นฐาน อันจะต่อยอดและนำไปสู่การพัฒนาในขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านนักกีฬา หรือเป็นทางเลือกในการออกกำลังกายได้ในอนาคต โดนสร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการนำไปใช้จนเกิดเป็นการจดจำระยาวของทักษะ (Long Term Memory) ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดของผู้เรียนว่ายน้ำ
🖍เน้นการต่อยอดทักษะให้เกิดความชำนาญ(Motor Skill) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระยะยาว รวมไปถึงการต่อยอดไปยังนักกีฬา การฝึกซ้อม มีความเข้มข้น และมีการจัดโปรแกรมการฝึกให้เกิดพัฒนาการ
🖍เน้นเป้าหมายผู้เรียนเป็นสำคัญหาจุดที่ผู้เรียนต้องการต่อยอดหรือเรียนรู้ แล้วปรับการเรียนการสอนให้ตรงเป้าหมายเพื่อไปให้ถึงผลลัพธ์ที่ผู้เรียนต้องได้อย่างอย่างรวดเร็วที่สุด

ว่ายน้ำ เทควันโด มวยไทย
จตุจักร ดินแดง ดุสิต บางซื่อ บางนา บางพลี บางพลีน้อย บางเขน ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระราม 3 พระราม 6 พระโขนง รามคำแหง ลาซาล ลาดพร้าว สมุทรปราการ สวนหลวง สำโรงเหนือ หัวหมาก เทพารักษ์ เอกมัย

ยังไม่มีรีวิว