รับสอนวิชาสังคม ทั้ง 5 สาระ
ที่สอดแทรกวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต

รับสอนพิเศษตั้งแต่ระดับ ประถมปลาย ป.4 - ป.6 จนถึงระดับมัธยมปลาย ม.4 - ม.6

ก่อนจะตกลงเริ่มเรีนนกับครู ครูขอให้ผู้เรียนตอบคำถามครู 1 ข้อ (ตอบในใจแล้วค่อยมาบอกครู) คือ
1. นักเรียนต้องการอะไรจากวิชาสังคม

สำหรับการสอนของครู
ครูไม่ได้ต้องการคนที่เก่งในวิชา แต่ต้องการคนที่ดีเพื่อไปอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
แต่ถ้าทั้งเก่งแล้วดี ก็สุดยอดไปเลยค้าบบ

สอนออนไลน์ ธนบุรี รามคำแหง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว