จีรภัทร จัดนอก (เนย)
ศึกษาอยู่เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (GPAX: 3.66)
รับสอนตัวต่อตัวผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom, Google Meet
รับปูพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่มีไม่มีพื้นฐานหรือพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีเเต่อยากพัฒนาตัวเอง
-การสนทนาเบื้องต้น basic conversation เพื่อปรับพื้นฐาน
-ปูพื้นฐานเตรียมสอบ O-NET ระดับม.3 หรือเตรียมสอบเข้าม.4

เรท 150/ชม.

สอนออนไลน์ บ้านบึง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว