ครูสอนภาษาอังกฤษออนไลน์
ชื่อ ครูพิม พิมลวรรณ ใดขุนทด
การศึกษา:
1.ปริญญาตรี เอกเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประเทศไทย
2.ปริญญาโท เอกเคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
3.จบผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งตัวและบุคลิกภาพ(สไตล์ลิสต์) จากสถาบัน ลอนดอน คอลเลจ ออฟ สไตล์ (London College of Style) ประเทศอังกฤษ
4. จบหลักสูตรการสอนโดยตรงหลักสูตร TESOL ( ผู้สอนภาษาอังกฤษให้คนที่พูดภาษาอื่น(ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ) จาก Chichester College Thailand ประเทศไทย
ประสบการ์ณการทำงาน:
-ครูสอนภาษาอังกฤษสถาบันการศึกษา 2 ปี
-ครูสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ 4 ปี
-ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษ 7 ปี
ขั้นตอนการทำงาน:
-นักเรียนลงทะเบียนสมัครเรียนทางออนไลน์
-ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
-จัดตารางเรียน
-เรียนโดยใช้ระบบโปรแกรม ZOOM
กลุ่มนักเรียน:
ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมต้นถึงผู้ใหญ่ทุกคนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อครูผ่านทางเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์แอด เบอร์โทรเพื่อติดต่อเรียนได้ค่ะ สามารถเรียนแบบกลุ่มหรือแบบส่วนตัวค่ะ
ค่าเรียน:
คิดตามคอร์สความยากง่ายของเนื้อหา เป็นกลุ่มหรือแบบส่วนตัว
โดยเฉลี่ยประมาณ ชั่วโมงละ 250-1,000 บาท สามารถชำระโดยการโอนเข้าบัญชีค่ะ
เวลาเรียน:
นักเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามอิสระ ไม่มีวันหยุดค่ะ สอน 7 วันต่อสัปดาห์

เพชรบูรณ์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว