Meyanie Kis
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ เอก รัฐศาสตร์ โท นิติศาสตร์
- รับสอนวิชารัฐศาสตร์ และ การปกครอง
- รับสอนวิชา การปกครองและการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management
วิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดการนโยบายสาธารณะ
การพัฒนาชุมชนและสังคม สหวิทยาการเพื่อการพัฒนท้องถิ่น
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
การเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- รับสอนและให้คำปรึกษาด้าน งานท้องถิ่นและกฎหมายพื้นฐานฟรี สำหรับประชาชนทั่วไป
- รับสอนทั่วราชอาณาจักร ทุกที่ทุกเวลา ตามใจลูกค้า
- สำหรับบุคคลทั่วไป และ นักศึกษา และ บุคคลที่สนใจในวิชาการปกครองและการปกครองท้องถิ่น
- ราคาเป็นกันเอง จริงจังในการสอน ช่วยอธิยายกฎหมายที่ยากให้เป็นเรื่องง่าย
- แถมชีทข้อสอบ สำหรับนักศึกษา ฟรีวันนี้

ค่าสอน

วิชารัฐศาสตร์ และ การปกครอง75 บาท ต่อชั่วโมง

การปกครองและการปกครองท้องถิ่น กฎหมายปกครอง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การถ่ายภาพ เพื่อสร้างรายได้75 บาท ต่อชั่วโมง

การถ่ายภาพ สอนลง YouTuber Shutterstock Tiktok Instagram Photoshop Pinterest และ โปรแกรม แอพพิเคชั่นเกี่ยวกับการถ่ายภาพ เพื่อสร้างรายได้ทุกชนิด

สอนเต้น สอนถ่ายภาพ สอนกฏหมาย สอนการปกครอง
สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ห้วยขวาง
meyanie · 1 ก.ค. 2021
Meyanie KS รับสอนวิชารัฐศาสตร์และปกครอง

สนใจเรียนกับฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru