เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรข้ามชาติมาตลอดชีวิตการทำงาน ก่อนไปใช้ชีวิตที่สหรัฐมาจนกลับมาที่ไทยในบั้นปลายชีวิต ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอย่างคุ้นเคยคล่องแคล่วทั้งอ่าน เขียน พูด ได้ชัดเจนถูกหลักไวยากรณ์

อยากใช้ประสบการณ์ชีวิตให้เป็นประโยชน์ยามว่างทุกวันนี้ เพื่อสอนภาษาให้ผู้สนใจได้ใช้ถูกต้องทั้งในชีวิตประจำวันหรือการตามเรียนปกติทั่วไป จัดสอนแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มก็ได้

ยินดีพบเพื่อประเมินหรือทดสอบความสามารถเพื่อพิจารณาก่อนการตัดสินใจได้ค่ะ เวลาทำงานที่สะดวกตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปทุกวันไม่เว้นวันหยุด

ค่าบริการแล้วแต่ตกลง

ลำลูกกา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว