สามารถสอนและให้คำแนะนำการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามอักขระวิธีได้ดี
เรียนจบสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน (ศิลปศาสตรบัณฑิต)

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018