รับสอนภาษาจีนค่ะ
คนไม่มีพื้นฐานเลยหรือเด็กเล็กสามารถเรียนได้นะคะ เรียนเพื่อปรับพื้นฐาน นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเสริมความรู้จากการเรียนในห้องเรียน สอนตามหนังสือเรียนที่น้องมีได้ค่ะ ติวเตอร์ใจเย็นค่ะ ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ตลอดเลย มีสไลด์ประกอบการสอน มีประสบการณ์การสอนค่ะ

บางนา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว