1. นาย ทรงภพ โพธิโสโนทัย (ปั้น)

2. ม.ปลาย โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สายวิทย์
เคยศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่วิทยาลัยนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษมาตลอดโดยการเป็นล่ามนักธุรกิจ
ปัจจุบัน ศึกษาระดับ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขายานยนต์ มหาวิทยาลัยรังสิต

3. ถนัดสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย มหาวิทยาลัย บางวิชาและแคลคูลัส ครับ ส่วนภาษาอังกฤษได้หมดทั้งการสื่อสารและไวยากรณ์ครับ

4. โซนปทุมธานี รังสิต นนทบุรี หรือกทม.

5.ประสบการณ์สอน เคยสอนภาษาอังกฤษตามบ้านหรือมหาวิทยาลัยทั้งเด็กนักเรียน ประถม หรือระดับมัธยม ตามสถานที่สาธารณะเช่นห้องสมุด โรงเรียน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ น้องสามารถจากที่ไม่ชอบภาษา สามารถเรียนรู้ต่อยอดด้วยตัวเองได้ สอบติดเข้าม.ต้นได้ด้วยตัวเอง สอบผ่านในวิชาของมหาวิทยาลัย ทำงานส่งด้วยตัวเองได้ ทำมา 5-6 ปีแล้วครับ รวมถึงเป็นล่ามนักธุรกิจชาวต่างชาติ มา 2 ปีแล้วแต่หยุดเพราะโควิดครับ

7. ราคาเริ่มต้น 300฿ ต่อชม. หรือจ่ายเป็นอัตราเหมารายสัปดาห์หรืออาทิตย์ได้ครับ

8.ทำงานทุกวัน หยุดสัปดาห์ละ 1-2 วันตามตารางครับ

สอนออนไลน์ นนทบุรี ปทุมธานี รังสิต รามอินทรา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว