รับสอนพิเศษ
•วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา
•สามารถเพิ่มเติมวิชาอื่นๆได้ ตามสถานการณ์ (สอนการบ้าน คณิตศาสตร์-ภาษาไทย)
•เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ มีเอกสารประกอบการเรียนให้
•สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
•ราคาเรียน วันละ 2-3 ชม. 400 บาท สามารถชำระได้เป็นรายอาทิตย์
•ผู้สอนเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุด 3.80

กำแพงแสน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว