🔻รับสอนภาษาจีนทั้งตัวต่อตัวและกลุ่ม3-5คนขึ้นไป ตั้งแต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและมีพื้นฐานแล้ว สอนฟัง พูด อ่าน เขียน และสนทนาในชีวิตประจำวัน สอนการบ้าน รับติวสอบHSK(สอบวัดระดับภาษาจีน)ตั้งแต่ระดับ1-5
🔻ผู้สอนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน เกียรตินิยมอันดับ2
🔻ขณะนี้กำลังศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเสฉวน Sichuan University ประเทศจีน สาขาวิชาภาษาจีนและวรรณกรรมจีนโบราณ(ปี2)
🔻ผ่านHSKระดับ6(ระดับสูงสุด)
🔻อาจารย์ใจดี คุยง่าย พยายามทำความเข้าใจนักเรียนทุกช่วงอายุและทุกช่วงพื้นฐาน
🔻ค่าเรียนตัวต่อตัว ชั่วโมงละ 300บาท หากเรียนเป็นกลุ่ม 3-4 คนขึ้นไป ชั่วโมงละ 250 สอนวันนึงไม่เกิน2-3ชั่วโมง

ราคาค่าเรียน

ปูพื้นฐานภาษาจีน300 บาท ต่อชั่วโมง

สอนตั้งแต่เริ่มต้น ปูพื้นฐานฟังพูดอ่านเขียน จนสามารถอ่านประโยคภาษาจีนและพูดสนทนาอย่างง่ายได้

สนทนาจีนพาเพลิน300 บาท ต่อชั่วโมง

เน้นสอนคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน หรือศัพท์เฉพาะด้าน ฝึกฝนการออกเสียงและการสนทนาภาษาจีนที่ใช้ได้จริง

ติวสอบ HSK มุ่งสู่เมืองจีน300 บาท ต่อชั่วโมง

เน้นติวสอบ HSK ทุกระดับ ครอบคลุมทั้งการฟัง การอ่านและการเขียน สอนเทคนิคการจำศัพท์ ไวยากรณ์ และเทคนิคการทำข้อสอบ

ภาษาจีน
สอนออนไลน์ เชียงใหม่

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2022 BestKru