รับสอนภาษาจีนกลาง (Mandarin Chinese) ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมต้น
โดย อักษรศาตร์บัณฑิตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาภาษาจีน
ประสบการณ์ : เคยทำงานบริษัทการบินไทยตำแหน่ง นายสถานีประจำปักกิ่ง 4 ปี ประจำเซี่ยเหมิน 5 ปี ประจำเฉิงตู 4 ปี
รับสอนตัวต่อตัวที่บ้าน เขียน อ่าน พูดในชีวิตประจำวัน จากประสบการณ์จริง รับสอนระดับประถมต้น - มัธยมปลาย ใช้ในการทำงาน

บางพลี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว