Chinese with Gao laoshi

รับสอนพิเศษ
— ภาษาจีนพื้นฐาน ชีวิตประจำวัน การโรงแรม ธุรกิจ
— รับแปลเอกสาร แปลงานภาษาจีน

ประวัติผู้สอน :
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยYunnan เมืองคุนหมิง ประเทศจีน
ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยYunnan เมืองคุนหมิง ประเทศจีน

สอนภาษาจีน
ตลิ่งชัน

ยังไม่มีรีวิว

GAO 老师

สนใจเรียนกับฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru