สวัสดีครับ ผมขอแนะนำตัวนะครับ ผมชื่อป๊อปครับ :)
- ผมสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [เกรดเฉลี่ยสะสม 3.54]

เนื้อหาที่สอน :
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการเลยครับ ไม่ว่าจะเป็น
- ภาษาจีนพื้นฐาน (ระบบสัทอักษร [พินอิน] ตัวอักษรจีน [ทั้งที่มา รากศัพท์ หมวดอักษร])
- สนทนาภาษาจีนกลาง
- การอ่านและการเขียนภาษาจีน
- การแปลภาษาจีน
- ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ (HSK 1-4)
- ภาษาจีนเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (PAT 7.4)
หรือผู้เรียนต้องการให้เน้น
- เพื่อเพิ่มเกรดวิชาภาษาจีนทั้งที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
- สอนการบ้านภาษาจีนกลาง
* ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องการ request เนื้อหาใดเป็นพิเศษก็สามารถบอกได้ครับ

ลักษณะการสอน :
- ผมก็จะสอนในเชิง "พื้นฐานต้องแม่น มีทัศนคติแบบใหม่ต่อภาษาจีนกลาง มองภาษาจีนกลางจากเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่"
- สอนในบรรยากาศที่สบายๆ เป็นกันเอง ไม่เครียด และเข้าใจง่าย

>> มาเรียนภาษาจีนกลางตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงกันนะครับ เรียนเป็นไว เข้าใจง่าย เป็นกันเอง <<

ข้อมูลเพิ่มเติม :
- ประสบการณ์การสอน : สอนมามากกว่า 2 ปี (ทั้งผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย และผู้ใหญ่วัยทำงาน)
- สอบผ่านการวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 3, 4, 5 (ระบบใหม่)

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018