ครูกิม อายุ 28 ปี ปัจจุบันรับราชการครูในจังหวัดบุรีรัมย์
ประวัติด้านการศึกษา
จบปริญญาตรี จากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติด้านการทำงาน
บรรจุรอบแรก ในการสอบบรรจุรับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
สอบได้ลำดับที่ 1 ในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เอกการสอนภาษาไทย จังหวัดบุรีรัมย์
ประวัติด้านการการสอน
-สอนเนื้อหาวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา
-สอนเนื้อหาวิชาภาษาไทยเพื่อสอบเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1
-สอนเนื้อหาวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-สอนเนื้อหาวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
--สอนเนื้อหาวิชาภาษาไทยเพื่อเตรียมสอบนักเรียนเตรียมทหาร
-สอนO-NET ภาษาไทย ม.ต้น
-สอนO-NET ภาษาไทย ม.ปลาย
-สอน GAT เชื่อมโยง ภาษาไทย เพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย
-สอน 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย เพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

บุรีรัมย์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว