สวัสดีค่ะ ริซเซนเซ
จบปริญญาตรีจากอักษรศาสตร์ วิชาเอก
ภาษาญี่ปุ่น วิชาโทสารสนเทศI มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และเรียนปริญญาโทตั้งแต่ยังไม่จบ
ปริญญาตรี เรียนตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาปีที่3
จบปริญญาโทบริหารธุรกิจญี่ปุ่น สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และเรี้ยนคอร์ส
บริหารธุรกิจญี่ปุ่นเพิ่มเติมจากโรงเรียนเทระ
นัมบะ โอซาก้า
สอบภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะนิฮงโกะได้ 100
คะแนนเต็ม
คะแนนสอบวัดระดับญี่ปุ่นPAT7.3 : 283/300
คะแนน
สอบผ่านวัดระดับญี่ปุ่น JLPT : N2

ภาษีเจริญ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว