ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา​ปีที่ 6
ปัจจุบันรับราชการ​ครู เป็นครูประชั้นห้องเรียนพิเศษ MEP( Mini English Program)
เพิ่มเติม :
1.สามารถสอนการบ้านและแนะนำ ในรายวิชา Math, Science​ และ Health ในระดับชั้นประถมศึกษา
2. สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และรายวิชาหลัก ในระดับชั้นประถมศึกษา

รับสอนพิเศษ วันเสาร์ -​ อาทิตย์ เวลา 8.00 -​ 16.00 น.
หมายเหตุ : สะดวกสอนที่บ้านนักเรียน หรือสถานที่ที่ผู้ปกครองจัดไว้ให้ พื้นที่ในเขตคลอง 2 -​ 4 (นักเรียนสามารถจับกลุ่มเรียนพร้อมกัน 2-5 คนได้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย)​

รังสิต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว