- ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์
- เหรียญกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
- เหรียญกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
- เหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
- ประสบการณ์นักกีฬาว่ายน้ำมากกว่า 12 ปี
- ประสบการณ์การสอนว่ายน้ำมากกว่า4 ปี

ปากเกร็ด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว