•รับสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ gat onet ติวเพื่อเพิ่มเกรดที่โรงเรียน โดย พี่โบนัส อักษรจุฬา 85
เคยสอบติด (ปี 59)
-สถาปัตย์จุฬา
-สถาปัตย์เกษตร (ไม่ไปสัม)
-สถาปัตย์มธ (ไม่ไปสัม)
-สถาปัตย์ลาดกระบัง (ไม่ไปสัม)
-มนุษย์ศาสตร์ เอกเกาหลี ม.บูรพา (ไม่ไปสัม)
•มีประสบการณ์สอน
•รับสอนตามแนว mrt, bts, สยาม
•ชั่วโมงละ 200 บาท (3 คน ขึ้นไป ชม.ละ 180 บาท)
•เน้นสอนตามพื้นฐานและสไตล์ของผู้เรียน เป็นกันเอง ใจดี ไม่เครียด

ดินแดง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว