สอนภาษาอังกฤษชั้นเรียนส่วนตัว ทุกระดับชั้น อนุบาล ถึง ระดับปริญญาตรี
อาจารย์มีประสบการณ์ต่างประเทศที่สหรัฐ 10ปี ที่ California, Utah and Florida
สอนแบบปรับเปลี่ยนตามความรู้และเข้าใจของนักเรียน

- เน้นการ ฝึกทำข้อสอบ ปฎิบัติ
- การฝึกคิดเป็นระบบตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์
- และฝึกพูดบทสนทนาชีวิตประจำวัน นำไปใช้ในต่างประเทศ
- สอนการไปสัมภาษณ์งานบริษัท การเตรียมตัวสัมภาษณ์ VISA ต่างประเทศ

ติวเตอร์สอนในจังหวัดอุดรธานีครับ ห้องสอนภาษาซอยจินตคาม หรือ ออนไลน์ผ่าน zoom

สอบถามข้อมูลได้ตลอดครับ

ราคาค่าเรียน

หลักสูตรไวยากรณ์เบื้องต้น พร้อมการอ่าน250 บาท ต่อชั่วโมง

พื้นฐานโครงสร้างแบบเต็มในภาษาอังกฤษและ การสนทนาออกเสียง

พื้นฐานการพูด อ่าน เขียน และ เรียนอังกฤษสัมภาษณ์งาน300 บาท ต่อชั่วโมง

Basic English conversation & Grammar.

สอนออนไลน์ อุดรธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว