รับสอนพิเศษภาษาจีน
ประวัติ
ปตรี - นักเรียนทุน National Taiwan Normal University
ระยะเวลา4ปี (เกียรติยมอันดับ1)
สอบวัดระดับภาษาจีนผ่าน HSK 6
ระว่างเรียน - มีประสบการณ์สอนภาษาไทยให้คนไต้หวัน
งาน
รับสอนภาษาจีนเบื้องต้น
-รับสอนHSK1-5
-ติวสอบจีน
-สนทนา
เลือกวันและเวลาเรียนได้
เรียนตัวต่อตัว350บาท/ชม/คน
เรียนเป็นกลุ่ม 2คน ขึ้นไป 250/ชม/คน
เรียนครั้งละ 2ชม

ภาษาจีน
ป้อมปราบศัตรูพ่าย

ยังไม่มีรีวิว