ชื่อ กานต์รวี ศรีประไพ
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณคดีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จบการศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภูเก็ต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว