รับแนะแนวอาชีพ และให้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ .. เป้าหมาย เยาวชน อายุ 3 ปีพร้อม ผู้ปกครองสามารถเดินทางไปพักอาศัยในต่างประเทศ หลักสูตรเรียนรู้โดยมี คู่มือผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กรู้ตัวตนเพื่อสร้างวิถีชีวิต อยู่ในสิ่งแวดล้อมอาชีพ นักฟุตบอลอาชีพ และเรียนรู้ ธุรกิจต่างๆ เพื่อเป็นรากฐานให้เยาวชนและผู้ปกครอง มีทักษะในการนำไปประกอบอาชีพทันที ในแวดวงได้อย่างถูกต้อง มีงานทำแน่นอน สอนภาษา โดย สถาบันผ่าทางตัน..สมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง นนทบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

หนึ่ง · 23 ส.ค. 2022
ธันน์นุตตา แม้นมณีตอบกลับ:
นักฟุตบอลอาชีพทำได้จริง..เลี้ยงดูครอบครัวได้จริง