ชื่อ : นางสาว สุธิดา สุรวิชัย
วันเกิด : 5 พฤศจิกายน 2539
อายุ : 27 ปี
ประวัติการศึกษา
มัธยมต้น : โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาย มัธยม)
มัธยมต้น-ปลาย พ.ศ.2549-2555
โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาย มัธยม)
(ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) เกรดเฉลี่ย 3.53
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555-2562 (ทุนมณฑลยูนนาน)
ปริญญาโท พ.ศ. 2564-2567 (ทุนCSC)
ประเทศจีน มณฑลยูนนาน คุนหมิง (昆明理工大学)
Kunming University Of Science and Technology
เกรดเฉลี่ย 3.04
สอบผ่าน HSK 5 ได้ 214 คะแนน สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

ราคาค่าเรียน

ภาษาจีนแสนสนุก200 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษาจีนพื้นฐาน ตั้งแต่เริ่มต้น ฟัง พูด อ่าน เขียนได้

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว