เรียนอยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เก็บหน่วยกิตครบหมดแล้ว เหลือเพียงฝึกภาคปฏิบัติครั้งที่ 3 (เคยฝึกงานมาแล้ว 2 ครั้ง) มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาสังคมศาสตร์อย่างมาก อีกทั้งสามารถทำคะแนน GAT เชื่อมโยงได้เต็ม 150 คะแนน มีความใจเย็น เอาใจใส่ต่อหน้าที่การงาน มีทักษะการสื่อสารกับมนุษย์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างง่ายและรวดเร็ว

สอนภาษาไทย สอนสังคมศึกษา สอนGAT เชื่อมโยง
สอนออนไลน์ ชัยภูมิ

ยังไม่มีรีวิว

ทิฆัมพร เจริญวัฒนมณีชัย

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 BestKru