สอนอย่างเจาะลึก อธิบายจนกว่าจะเข้าใจ ให้คำปรึกษา + แนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน พัฒนาทักษะ ในการสนทนาหรือบรรยาย การแปล การเขียนในเชิงต่างๆ ที่มีผลในการนำไปใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษแบบทางการ และทางธุรกิจ สอนได้ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่หนึ่งถึงคนวัยทำงาน

สอนออนไลน์ จตุจักร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว