Bonjour! ชื่อ ศศิธร พรวิจิตร ชื่อเล่น ชมพู่ อายุ 23 จบเอกภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประสบการณ์เคยฝึกงานที่สมาคมฝรั่งเศส เชียงราย ได้รับมอบหมายให้สอนฝรั่งเศสให้กับน้องๆม.ปลาย โรงเรียนสามัคคีเชียงราย สอนพิเศษมาแล้ว 2 ปี
*รับสอนเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น
*ค่าเรียนชั่วโมงละ 150/คน แต่ถ้าเรียนเป็นกลุ่มจะถูกลงกว่าค่ะ *รับสอนรำสำหรับน้องๆประถมและมัธยมด้วยนะคะ

ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ส้ม · 14 ก.ย. 2016