-สอน ภาษาอังกฤษ (Grammar , Phonics , Conversation)
-รับสอน การบ้าน วิชาทั่วไป เด็กไทย เด็กอินเตอร์
-สอนภาษาอังกฤษ เน้น reading, writing เด็กไทย เด็กอินเตอร์

*แนะนำ*
ถ้าต้องการเรียนตั้งแต่พื้นฐาน ผู้สอนแนะนำให้เรียน phonic เป็นการสะกดคำในภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในการอ่านและแกรมม่าต่อไป

สมุทรปราการ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

สอนดีเข้าใจง่าย เป็นกันเองน่ารักมากค่ะ

ชมพู่ · 10 ก.ย. 2016