รับสอน
1. Phonic --> คือ การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ เรียนจบคอร์สรับประกันว่าอ่านภาษาอังกฤษออก ถ้าอ่านไม่ได้ยินดีคืนเงิน ค่ะ

2. Grammar --> ไวยากรณ์ ตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไป เพื่อที่จะสามารถเขียน ประโยคพื้นฐานได้

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

สอนดีเข้าใจง่าย เป็นกันเองน่ารักมากค่ะ

BestKru © 2014-2017