คุณครูจบปริญญาโทด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษ
มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเป็นอย่างดีค่ะ

--> รับสอนภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน สนทนาในชีวิตประจำวัน
--> รับสอนภาษาจีนกลาง ฟัง พูด อ่าน เขียน (สอนได้ทั้งอักษรจีนตัวเต็มและตัวย่อ) สนทนาในชีวิตประจำวัน

ให้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไปค่ะ

สมุทรสาคร

ยังไม่มีรีวิว

Asamaphon (Zoe)

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster