ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ประถมศึกษา 1-6 :โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร
มัธยมศึกษาตอนต้น:สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
มัธยมศึกษาตอนปลาย:เบญจมราชูทิศ
ปริญญาตรี:มหาวิทยาลัยทักษิณ วิชาเอกภาษาไทย
ปริญญาโท :มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการบริหารการศึกษา
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคศ.1

สอนภาษาไทย
นครศรีธรรมราช

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 BestKru