รับสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น
》ปรับพื้นฐาน
》Grammar
》4 skills
》เตรียมสอบต่างๆ โรงเรียน กพ. TOEIC
ประสบการณ์สอนมากกว่า 8 ปี สามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ เรียนตัวต่อตัว//กลุ่มย่อย ผู้สอนมีสถานที่ในการสอน มาคุยกันน้า chisa.sl

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว