หากคุณสนใจคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทุกโปรแกรม ดิฉันสามารถช่วยคุณได้ค่ะ..ด้วยวุฒิการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ดังนี้ ปวส.คอมพิวเตอธุรกิจ ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และปริญญาโทการจัดการเรียนรู้ค่ะ..ปัจจุบันอาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งทำงานด้านเอกสารและคอมพิวเตอร์พื้นฐานอื่นๆมาเป็นเวลา 10 ปี ..ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภารับรองความรู้ด้านการสอน

สอนออนไลน์ แพร่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว