รับสอนภาษาอังกฤษค่ะ general english, grammar, vocab, SAT math/verbal, GAT eng, TOEIC หรือจะเน้นทำโจทย์ตะลุยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย, CU-TEP, CU-AAT math/VERBAL, IELTS หรือข้อสอบเข้าหน่วยงานต่างๆ
. จบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
. ปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ (เกีรยตินิยมอันดับ 1)
. สถานที่สอน บริเวณจังหวัดลพบุรีค่ะ:)

ลพบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว