สอนภาษาญี่ปุ่นแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับพื้นฐานตั้งแต่ต้น จนถึงระดับกลาง นอกจากสนุกกับความรู้ทางภาษาแล้วเรายังมีคอร์สส่วนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม อาหาร การท่องเที่ยว และสิ่งต่างๆอีกมากมาย เกี่ยวกับญี่ปุ่น
いっしょに楽しみ
Let’s learn Japanese

ราคาค่าเรียน

1. ตัวอักษรฮิรางานะง่ายๆ 180 บาท ต่อชั่วโมง

ฝึกการอ่านเขียนตัวอักษรฮิรางานะ โดยใช้การจินตนาการจำภาพเป็นชุดๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และจดจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คะตะคะนะ ว้าว ว้าว ว้าว180 บาท ต่อชั่วโมง

ฝึกการอ่านเขียนตัวอักษรคะตะคะนะ โดยใช้การจินตนาการจำภาพเป็นชุดๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และจดจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิต 180 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ในการดำรงชีวิตและทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้

สอนออนไลน์ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สายไหม สุพรรณบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

สอนดีมากครับ

โม · 23 ส.ค. 2022
Maliwan Phangklaiตอบกลับ:
ขอบคุณมากค่ะ