ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

อายุ 25 ปี สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนัดการสอนเครื่องมือปี่พาทย์

สอนดีมาก​ค่ะ​ ลูกชายที่ไม่เป็น​อะไรเลย​ ภายใน​ 2​ วัน​ ลูกชายก็ตีระนาดเอกได้ค่ะ​ แถมครูให้เครื่องดนตรีไว้ซ้อมด้วย ให้เด็กคล่องเพื่อจะไปสอบด้วยค่ะ

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster