การศึกษา

อนุปริญญา คณะภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง (ทุนขงจื้อ)

ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง (Teaching Chinese as A Foreign Language,Beijing Normal University)

ประวัติการทำงาน

- ครูสอนภาษาจีน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาขาภาษาจีน
- อาจารย์พิเศษ สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พนักงานประสานงานต่างประเทศ บริษัท ซีทริป ประเทศไทย Ctrip Thailand
ผลงานวิชาการ

- ตีพิมพ์บทความวิจัย 2

สถานที่เรียน
ในตัวเมืองเชียงใหม่ ลำพูน หรือตามตกลง
เวลาที่สะดวก
จ.- ศ. 18.30-21.00 ส.-อ. 9.00-18.00

* * รับสอนช่วงอายุ 18 ปีขึ้นไป * *

สอนออนไลน์ Mrt พระราม9 กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี บางชื่อ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว