ชื่อ ภูมิสัณฑ์ แก้ววิไล ชื่อเล่น ภูมิ
อายุ 30 ปี รับสอน กีตาร์ ทฤษฏีดนตรี และติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยดนตรี

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การแสดงดนตรี เครื่องเอก กีตาร์คลาสสิก
มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ 2 เกรดเฉลี่ย 3.58
- ปริญญาโท ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา เอก การแสดงดนตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เกรดเฉลี่ย 3.94

ทุนการศึกษาที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ได้รับทุนผู้ช่วยสอน วิชา Aural skill ปี 2554-2559
- ได้รับทุนเรียนดี ปี 2556
- ได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาที่เมือง Maastricht ประเทศ Netherlands เป็นเวลา 1 เดือนในปี 2558

ประวัติการทำงาน
- อาจารย์สอนวิชา กีตาร์ โรงเรียน KPN Music School Samsen ปี 2554-2557
- อาจารย์สอนวิชา กีตาร์ โรงเรียน Yamaha Music School Seacon-Bangkea ปี 2558-ปัจจุบัน
- เป็นผู้ร่วมจัดโครงการ Silpakorn International Guitar Festival & Summer camp ปี 2558 และ ปี 2561
- ได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ตัดสิน The 5th ACT Music Festival ปี 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผลงานการแสดง
- Senior Guitar Recital
- Master Guitar Recital
- Silpakorn Guitar Orchestra Concert
- Concert at Maastricht conservatorium Guitar & Vocal

กีต้าร์ อูคูเลเล่
สอนออนไลน์ ตลิ่งชัน นนทบุรี บางกรวย บางกร่าง บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางซื่อ บางบัวทอง บางพลัด บางแค บางใหญ่ บึงกุ่ม ปากเกร็ด ราชพฤกษ์ สะพานพระราม5 สาทร
สตาร์ท · 8 มิ.ย. 2018
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2022 BestKru