ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นครูคนไทย (เติบโต ตปท) สัญชาติ อเมริกัน พูดได้หลายภาษา ไทย อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส ปัจจุบันเป็น Freelance สอนอิสระ มีเด็กนักเรียนที่สอน private ระดับอายุ 2 - 45 ปี (ทุกระดับการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ม.ศิลปากร สาธิตราขภัฏ สาธิตศิลปากร ยอแซฟ พระปฐม วังตาล) จบการศึกษาทางด้านภาษาและ teacher specialist จากรัฐ Virginia, USA เคยสอนและใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกามา 24ปี และที่อังกฤษเพราะมีครอบครัวอยู่ที่นั่น ตอนนี้ย้ายกลับมาเมืองไทย มีความตั้งใจที่จะสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยตามลำดับขั้นตอนเหมือนที่เจ้าของภาษาเรียนจะได้ พูด ฟัง อ่าน เขียนได้ โดยไม่ต้องท่องจำ เพื่อจะได้เอาไปใช้ในชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การทำงานหรือทางด้านการศึกษา
**เหตุผลที่ไม่สอนตามโรงเรียนต่างๆ เพราะหลักสูตรที่สอนให้เด็กค่อนข้างสอนข้ามขั้นตอน รร ส่วนใหญ่ไม่สอนหลักการอ่านที่ถูกต้อง เด็กส่วนใหญ่ถึงอ่านไม่ออก เด็กๆควรจะได้รับความรู้มากพอรวมถึงความเข้าใจ ถึงจะกล้าพูด กล้าใช้ ในชีวิตจริง ไม่ใช่แค่สอบได้เกรดดีๆหรือแค่สอบผ่าน**

นครชัยศรี

นครปฐม

บางเลน

คุณครูน่ารักมากค่ะ ก่อนเริ่มเรียนจะสอบถามก่อนว่าต้องการเน้นทักษะไหนเป็นพิเศษ แล้วก็มีทดสอบเบื้องต้นเพื่อประเมินนักเรียนและจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม ส่วนสำเนียงการพูดชัดเจนและจะไม่เหมือนครูไทยปกติที่ยังติดสำเนียงการพูดของไทย เหมาะสำหรับทุกๆคนที่ต้องการปรับพื้นการออกเสียงให้ฟังคล้ายชาวต่างชาติมากขึ้นค่ะ

Teacher Boom Chotika/Teacher บุ๋ม โชติกาตอบกลับ:
Thank you so much for such a great review and I will do my best to provide tips and techniques on how to use English properly and easily.
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster