สวัสดีค่ะ ชื่อ ปิ่นปินัทธ์ ทองปัสโน ชื่อเล่น แวว อายุ 22 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
ได้รับประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส DELF B2
ประสบการณ์สอน คือ รับสอนพิเศษมัธยมปลายแผนการเรียนศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส และนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำหรับเทคนิคการสอนที่ตั้งใจไว้คือ ติวเตอร์มีความถนัดเฉพาะทางด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส โดยมีจุดมุ่งหมายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้
1. มีความเข้าใจระบบไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสมากขึ้น สามารถนำไปใช้ทำข้อสอบในโรงเรียนเพื่อฟิตเกรด และ/หรือนำไปใช้ทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT 7.1 ความถนัดเฉพาะภาษาฝรั่งเศส และ/หรือข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส (DELF/DALF) ได้
2. รู้และจดจำคำศัพท์จากเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ติวเตอร์สอน
3. อาจมีแทรกความรู้ทั่วไปเกี่ยววัฒนธรรมฝรั่งเศส เล่าเรื่องประสบการณ์การใช้ชีวิตนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งอาจก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะทำให้นักเรียนศึกษาภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737