การสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยระบบ E-Commerce

ผู้สอนมีประสบการณ์เกี่ยวกับทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การใช้ Internet, web design, graphic design, photoshop, MS office และโปรแกรมอื่นๆ มากกว่า 20 ปี

เนื้อหาในหลักสูตรที่จะสอนเกี่ยวกับ
- การสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยระบบ E-Commerce
- สามารถสร้างเว็ปไซด์ระบบ E-Commerce เพื่อใช้ขายสินค้า
- ได้รับชื่อโดเมน .com พร้อมพื้นที่โฮส ของตัวเอง เป็นเวลา 1 ปี
- เรียนรู้การจัดการระบบหน้าร้าน และหลังร้าน
- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้า และหน้าเว็ปไซด์
- มีทั้งระบบจ่ายเงินทาง PayPal และโอนเงินทางธนาคารหรือ ATM - สามารถเรียนรู้ใช้งานได้จริงภายใน 3-6 ชั่วโมง ขึ้นกับทักษะของผู้เรียน
- อีกทั้งถ้าผู้สนใจทำธุรกิจจริงๆ สามารถขายสินค้าได้ทันทีหลังเรียนจบ เพราะมีสินค้าผลิตภัณฑ์สปา หรือ อุปกรณ์มือถือ หรือ ผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัขและแมว ให้เลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทันที
- สอนนอกสถานที่ ตามห้างสรรพค้าต่างๆที่สะดวกของผู้เรียน

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737