สวัสดีคะ เราชื่อมาย พึงเรียนจบโทจากอังกฤษ คณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ ในการสอน เรามีเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจในเนื้อการเรียนที่แตกต่างกัน เรามีวิธีอธิบายให้เด็กเข้าใจได้ ไม่ใช่แค่จำ การสอนของเราจะปรับตามเด็กแต่ละคน ที่ผ่านมาเคยสอนเด็กตั้งแต่ประถมจนถึงมหาวิทยาลัย ดังนั้นเราค่อนข้างมีประสบการณ์ในการสอนมากคะ

ยังไม่มีรีวิว