มายด์ อายุ 30ปี /Bachelor of Economics ( Chinese program), Fudan University (Shanghai)/ สอนแบบ ไม่ให้ท่องจำ เน้นฝึกพูดเยอะ สนทนาโต้ตอบเป็นภาษาจีนตลอดเวลา เพื่อให้คิดเป็นภาษาจีน แล้วนำไปใช้ในชีวิตจริง สามารถสอนตั้งแต่ระดับไม่มีพื้นฐาน จนถึงระดับสื่อสารเพื่อธุรกิจ ---Target: สอนจนกว่าจะเป็น

ทวีวัฒนา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

มุก · 23 ส.ค. 2022