ประวัติส่วนตัว
น.ส.รัชติภรณ์ ธงอาจ ชื่อเล่น:บิว
ที่อยู่: ซอยพหลโยธิน89 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี
ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา: โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2
ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยบูรพา 2009-2015
คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาจีน เกรดเฉลี่ย 3.52
มหาวิทยาลัย Beijing Union University 2 ปี
ประสบการณ์การทำงาน:
ครูภาษาจีน: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ครูภาษาจีน: โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
พนักงานสื่อสารภาษาจีน: โรงแรมแชงกรีล่า
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน: สายการบิน
ครูพิเศษ(ภาษาจีน): โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย
ฟรีแลนซ์: ไกด์ ล่าม แปลเกมออนไลน์
ความสามารถ
ภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน คล่องแคล่ว
ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดี
มีใบประกอบวิชีพครู
HSK6
TOEIC:740

สอนออนไลน์ 19/26 พลัมคอนโด พหลโยธิน89 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 ดอนเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต สรงประภา เซียร์รังสิต แจ้งวัฒนะ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว