ชื่อเล่นชื่อ แก้ม นะคะ
- ศึกษาภาษาจีนตั้งแต่เด็กจนถึงม.ปลายและมีโอกาสได้ไปศึกษาเพิ่มเติมที่ไต้หวันเป็นเวลา 3เดือน
- เคยผ่านการสอบ HSK ระดับ 4-5คะแนนผ่านเกณฑ์ทั้งสองระดับ
- วิธีการสอนจะดูว่าผู้เรียนต้องการเน้นด้านไหนถ้าเป็นด้านการพูดและฟังก็จะหาบทสนทนาหรือนำหนัง ละคร และเพลงมาเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้น่าเบื่อจนเกินไป
แต่ถ้าผู้เรียนอยากเรียนเพื่อนำไปสอบวัดระดับทางผู้สอนก็จะเน้นไวยากรณ์ ลงลึกมากกว่าสนทนา
- ผู้สอนเป็นคนอัธยาศัยดี ยิ้มง่าย สอนไม่เครียด เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขมากกว่าเรียนจริงจัง
- ผู้สอนสามารถสอนผ่านช่องทางออนไลน์ และสอนตามสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นต้น

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว