จากคนที่เคยเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ มากมายเพื่อใช้ในการสนทนาและศึกษา จนสามารถจบปริญญาโท จากประเทศออสเตรเลีย และใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นถึง 8 ปี มาถึงวันนี้ก็ยังทำงานใน international company ที่ยังต้องใช้ภาษาอังกฤษ อยู่ทุกวัน เราจึงมีความเข้าใจในทุกความต้องการของผู้สนใจเรียน

เน้นเข้าใจ เป็นกันเอง ไม่ซีเรียส ไม่พิธีรีตอง

สนใจติดต่อได้นะครับ

สอนออนไลน์ ดอนเมือง นนทบุรี ปทุมธานี ปากเกร็ด หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว