รับสอนภาษาอังกฤษ ออนไลน์
มี แบบทดสอบวัดระดับผู้เรียน เน้นความเข้าใจของผู้เรียน ออกแบบหลักสูตรตามผู้เรียน

ผู้สอนจบการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การสอนมากกว่า 7 ปี
เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย หลากหลายที่

สอนเพิ่มเกรดที่โรงเรียน ติวสอบเข้าม.1, ม.4 และมหาวิทยาลัย
TOEIC TOEFL
สอน CEFR ครบ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน4000 บาท

ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน
การเตรียมตัวทำ Resume และ CV เป็นภาษาอังกฤษ

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 4000 บาท

English for presentation ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ4000 บาท

ในคอร์สนี้ จะได้เรียนเกี่ยวกับ..
การใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในการนำเสนองาน
คำที่ควรใช้ และ ไม่ควรใช้
การภาษากาย และ น้ำเสียงให้เหมาะสม

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 4000 บาท

Basic grammar (B1)7500 บาท

เนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พร้อมกับแบบฝึกหัด
ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน หรือ บุคคลทั่วไป
พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 7500 บาท

ราคาค่าเรียน

ตะลุยโจทย์สอบเข้าม.1350 บาท ต่อชั่วโมง

โจทย์ภาษาอังกฤษที่รวบรวมจากข้อสอบโรงเรียนชื่อดังหลายๆโรงเรียน มีครบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น error, reading, conversation และ vocabulary

สรุป Grammar สำหรับสอบเข้าม.1350 บาท ต่อชั่วโมง

ไวยากรณ์สำหรับสอบเข้าม.1 ทุกหัวข้อ ลงรายละเอียด พร้อมแบบฝึกหัด

Basic Grammar400 บาท ต่อชั่วโมง

Grammar ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENGLISH FOR JOB INTERVIEW400 บาท ต่อชั่วโมง

หลักการในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

English 4 skills (CEFR)400 บาท ต่อชั่วโมง

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ที่ประกอบไปด้วย ฟัง พูด อ่าน เขียน มีการสอบวัดระดับก่อนเรียน เพื่อประเมินระดับบภาษาอังกฤษของผู้เรียน

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว