-รับสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนตั้งแต่เด็กเล็ก ถึงชั้นมัธยมศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการพัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษ
-โดยติวเตอร์ปริญญาโทเกียรตินิยมจากประเทศอังกฤษ
-สถานที่และเวลาเรียนสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสะดวกของผู้เรียน
-ราคาย่อมเยาว์
500บาท/คน/ชั่วโมง กรณีติวต่อตัว
300บาท/คน/ชั่วโมง กรณีติวเป็นกลุ่ม2-4คน
*ราคานี้รวมชีท คู่มือ และอุปกรณ์อื่นๆแล้ว

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว