ผู้สอนจบเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระหว่างเรียนได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี
มีประสบการณ์สอนมากว่า 4 ปี
เคยสอนทั้งตัวต่อตัว เป็นกลุ่ม
สอนคนทำงานสอนในสถาบันกวดวิชา
และสอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่น
สามารถสอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐาน
ไปจนถึงระดับ N3 หรือติวเข้ามหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบการสอน
ผู้สอนรวบรวมมาจากหลายที่
ไม่เพียงแค่หนังสือที่วางขายทั่วไป
การสอนเน้นความรู้คู่ความสนุก
อัตราค่าเรียน
วันธรรมดา ชม.ละ 300 บาท
เรียน 2 คนลดเหลือชม.ละ 250 บาท
มากกว่าสองคนลดเพิ่มอีก
เสาร์-อาทิตย์ ชั่วโมงละ 350 บาท
เรียน 2 คน ลดเหลือชั่วโมงละ 300 บาท
มากกว่า2คนลดเพิ่มอีก
สถานศึกษา: เกษตรศาสตร์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว