เรียนภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษา ครูญี่ปุ่น
สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษา กระผมมีข้อเสนอดังต่อไปนี้:
-เรียนแบบส่วนตัว(Private)
-เรียนแบบกลุ่ม (จำนวน 4 คน)(Group)
-ราคา 500 บาท ต่อคน /ชั่วโมง (บวกค่าเดินทาง โดยสามารถเดินทางไปสอนได้ทุกที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล)
ประสบการณ์
-เป็นครูสอนภาษาในโรงเรียน 2 ปี ในประเทศไทย
-สอนภาษาในบริษัทองค์กรเอกชน
คุณสมบัติผู้สอน
-เกิดที่ประเทศญี่ปุ่น และไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา(ปริญญาตรี)
-สอนได้ทุกอายุ และทุกระดับขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูง
กระผมพักอาศัยอยู่แถวรังสิต แต่สามารถเดินทางไปสอนทุกที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
Learn Japanese with a Native Japanese Speaker
For those of you who are interested in learning Japanese language with a native Japanese speaker, I am offering the following services:
- Private language lessons
- Group lessons (up to 4 students)
- Price 500 baht per hour per student (plus transportation allowance (Able to travel to you anywhere in Bangkok metropolitan region))
- Translation service (From English to Japanese)
Experience:
- Taught at a secondary school (in Thailand) for two years
- Also taught a corporate course
Qualifications:
- Born in Japan and educated in US (B.S. degree)
- Can teach any age, any level
I am currently based in Rangsit but can travel to anywhere in Bangkok metropolitan region.
สถานศึกษา: University of California

ดอนเมือง รังสิต ลำลูกกา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว