ปัจจุบัน: ประกอบอาชีพวิศวกร ที่ประเทศเยอรมันนี
2010: สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการบิน หลักสูตรนานาชาติ และ RMIT University ที่ Melbourne Australia
2005: สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
2004: เข้าร่วมโปรแกรม Exchange Student ที่่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษา
ความสามารถทางภาษา: ไทย อังกฤษ เยอรมัน
จุดประสงค์ของการสอน: นอกจากสอนหนังสือทางวิชาการแล้ว อยากจะอบรมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีของสังคมด้วย
ผู้ปกครองสามารถติดต่อมาสอบถามเรื่องตารางเรียนได้นะคะ กรุณาติดต่อผ่านอีเมล์นะคะ
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: เกษตรศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานมาเป็นระยะเวลาสี่ปีครึ่ง

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว